Ga ondernemend te werk

 

Erfgoedbeheerders hebben geen nood aan de zoveelste marketingtheorie die zegt wat ze moeten doen, maar aan een transparante realistische aanpak die hen stap voor stap helpt een business model te ontwikkelen en een marketingplan te genereren dat dat model in praktijk brengt.

Laat je erfgoedverhalen maximaal renderen voor je museum, site, stad of streek. Ontgin hun kracht met een duidelijke strategie.

In een klimaat waar subsidies steeds minder zeker zijn of zelfs wegvallen moet de erfgoedbeheerder van vandaag anders gaan denken over zijn werking en vooral de financiële draagkracht ervan. Het overaanbod aan publicaties over marketing en ondernemen is vaak niet voldoende specifiek om een erfgoedbeheerder te ondersteunen in zijn of haar zoektocht naar een businessmodel op maat.

Omdat ondernemen en het ontwikkelen van een businessmodel in erfgoed een uitdaging is voor erfgoedbeheerders schreef Johan Vencken in 2016 het handboek “Erfgoedondernemen”, een uitgave van Uitgeverij Politeia.

Het handboek is volledig opgebouwd volgens de 9 bouwstenen van het business model canvas. Het geeft per bouwsteen een korte omschrijving en een pak richtinggevende vragen waarmee je als erfgoedbeheerder zelf aan de slag kan gaan. Nadat je elke bouwsteen hebt behandeld kom je tot een prototype van een nieuw business model voor jouw erfgoedlocatie.

Het handboek aankopen

Het businessmodel canvas genereert een nieuwe adem voor jouw project.

erfgoedbusinessmodel_zonder_achtergrond

Succesvol ondernemen begint met een degelijke strategie voor heel de organisatie. Je ontwikkelt stap voor stap het businessmodel en marketingplan voor jouw erfgoedproject, museum, monument of erfgoedsite. Ontdek via het erfgoed business model canvas dat er in je erfgoedonderneming – letterlijk en figuurlijk – veel meer waarde zit dan te zien in het Excelfile van je begroting!

Het handboek doorloopt volgende stappen:

  • je identificeert de assets van je erfgoedlocatie of project
  • je (her)definieert je waarden
  • je brengt doelgroepen en actoren in kaart en via welke kanalen je ze kan bereiken
  • je analyseert welke resources je nodig hebt om je plannen waar te maken
  • je werkt degelijk financieel plan uit met kostenstructuur en inkomstenstromen.

Structuur

Stap 1 “Definieer de waardepropositie van jouw erfgoed”

De waarde van erfgoed is te vinden in de beleving ervan. We definiëren de beleving die je biedt of zou willen bieden met jouw erfgoedwerking en gaan na hoe je dit doet of kan doen, met programma’s of diensten? Maar ook de problemen worden niet uit de weg gegaan. We definiëren ze en pakken ze aan.

Stap 2 “Co-creatoren en relaties

Een beleving is een creatie van, voor en door mensen. Voor erfgoed dus geen klanten maar co-creatoren. Wie zijn de stakeholders voor wie en met wie je je erfgoedbeleving realiseert. Wie helpt jouw verhaal tot leven te brengen en wie beleeft het niet?

Stap 3  “Kanalen”

Hoe bereik je je stakeholders en co-creatoren? Hoe willen zij bereikt worden? We brengen in kaart via welke kanalen je je erfgoedbeleving kan aanbieden aan je publiek.

Stap 4 “Sleutelpartners, -activiteiten en -bronnen”

Activiteiten – Wat zijn de belangrijkste activiteiten die je moet ontplooien om je belevingswaarde te ontwikkelen? Welke jobs zijn nodig om jouw erfgoedbeleving tot leven te brengen en vooral wat is essentieel om je erfgoedonderneming levend te houden: marketing, promotiecampagnes, evenementen, productontwikkeling, opleidingen, netwerking, onderzoek, dienstverlening …

Partners – Wie zijn je belangrijkste partners om de belevingswaarde van je erfgoed te realiseren? Welke partnerships zijn er of heb je nodig en hoe breng je ze tot stand: strategische partnerships met concurrenten, joint ventures, leveranciers, …

Middelen – Koken kost geld, erfgoed beheren ook. Maar geld is niet de enige vorm van broodnodige resources. Ook materialen, mensen en intellectuele resources zijn cruciaal om jouw erfgoedonderneming te doen slagen. We identificeren de noden van jouw organisatie en werken een plan uit hoe je ze kan bekomen.

Stap 5 –“Resultaten en kosten”

Wat kost je erfgoedonderneming nu echt en welke kosten zijn inherent aan je werking? Hoe rentabiliseren we door te besparen, maar ook waar kunnen we inkomsten uit genereren? Vaste kosten, variabele kosten,… het komt allemaal aan bod.

Je ontwikkelt een ondernemingsplan om resultaten te boeken, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor een erfgoedonderneming vertaalt dit zich niet enkel in cash aan de kassa, we bieden ook een kwalitatieve beleving/ervaring aan. Je brengt je doelstellingen in kaart en maakt een stappenplan dat bepaalt wanneer we welke mijlpaal willen bereiken.

Stap 6 – Van prototype naar business model & marketingstrategie

Na het invullen van het canvas ga je aan de slag om – volgens de prioriteiten die je in het canvas bepaalde – een afgewerkt business model te genereren. Uit je canvas ontwikkel je ook een doelgerichte marketingstrategie.