Een nieuw toekomstperspectief voor je erfgoedorganisatie

Erfgoedbeheerders hebben geen nood aan de zoveelste marketingtheorie die zegt wat ze moeten doen, maar aan een transparante realistische aanpak die hen stap voor stap helpt een business model te ontwikkelen en een marketingplan te genereren dat dat model in praktijk brengt.

Laat je erfgoedverhalen maximaal renderen voor je museum, site, stad of streek. Ontgin hun kracht met een duidelijke strategie.

In een klimaat waar subsidies steeds minder zeker zijn of zelfs wegvallen moet de erfgoedbeheerder van vandaag anders gaan denken over zijn werking en vooral de financiële draagkracht ervan. Het overaanbod aan publicaties over marketing en ondernemen is vaak niet voldoende specifiek om een erfgoedbeheerder te ondersteunen in zijn of haar zoektocht naar een businessmodel op maat.

De Bardijnen helpen je bij het ontwikkelen en/of bijsturen van je plan van aanpak en hanteren hiervoor het Erfgoed Business Model Canvas. Deze techniek werd ontwikkeld in functie van het postgraduaat Erfgoedondernemen en intussen al veelvuldig toegepast bij verschillende organisaties.

erfgoedbusinessmodel_zonder_achtergrond

  • Quick scan – Deze Quick Scan is ideaal om de (nieuwe) strategie van je organisatie grondig af te toetsen met een stem van buitenaf. Je kan het ook inzetten om na te gaan of je alle aspecten van je nieuwe project goed hebt doordacht. Een Quick Scan duurt minimum een halve en maximum een hele dag en is richtingevend. Op het eind van de (halve) dag heb je bevestiging van je strategie, input voor bijsturing en sowieso een pak nieuwe inzichten.
  • Expert Scan – Je organisatie draait, er is veel enthousiasme en aan ideeën geen gebrek. Allen, je slaagt er niet in om met je organisatie al die ideeën en goede wil te vatten in een strategisch plan en ze te realiseren. Je organisatie heeft focus nodig. Dan is een Expert Scan de juiste formule voor jouw organisatie. Samen met je team laten we alle ideeën landen in het canvas en brengen we overzicht. We helpen je prioriteiten stellen, te focussen en planmatig te werk gaan. Het resultaat na 3 dagen is een duidelijke strategie en uitvoeringsplan.
  • Premium Scan – Je organisatie dreigt vast te lopen. Er moet nieuw leven ingeblazen worden. Of je wil een totaal nieuwe organisatie op poten zetten. Tijdens een premium scan gaan we gedurende 5 dagen aan de slag om elk onderdeel van je nieuwe organisatie tot in detail in kaart te brengen. Dit intense traject dat we samen met jouw kernteam doorlopen resulteert in een gedegen strategie waarin niet alleen opportuniteiten maar ook alle mogelijke bedreigingen ondervangen zijn.