Strategie

Erfgoedbeheerders hebben geen nood aan de zoveelste marketingtheorie die zegt wat ze moeten doen, maar aan een transparante realistische aanpak die hen stap voor stap helpt een business model te ontwikkelen en een marketingplan te genereren dat dat model in praktijk brengt.

Laat je erfgoedverhalen maximaal renderen voor je museum, site, stad of streek. Ontgin hun kracht met een duidelijke strategie.

In een klimaat waar subsidies steeds minder zeker zijn of zelfs wegvallen moet de erfgoedbeheerder van vandaag anders gaan denken over zijn werking en vooral de financiële draagkracht ervan. Het overaanbod aan publicaties over marketing en ondernemen is vaak niet voldoende specifiek om een erfgoedbeheerder te ondersteunen in zijn of haar zoektocht naar een businessmodel op maat.

De Bardijnen helpen je bij het ontwikkelen en/of bijsturen van je plan van aanpak en hanteren hiervoor het Erfgoed Business Model Canvas. Deze techniek werd ontwikkeld in functie van het postgraduaat Erfgoedondernemen en intussen al veelvuldig toegepast bij verschillende organisaties.

Lees onder de afbeelding verder!

erfgoedbusinessmodel_zonder_achtergrond

Alles begint met een Quick Scan

Een quick scan is de start van iedere samenwerking. We komen bij je langs voor een halve of volledige dag en gaan in gesprek aan de hand van het Erfgoedbusiness Model Canvas. Deze techniek werd ontwikkeld in functie van het postgraduaat “Erfgoedondernemen” en intussen al veelvuldig toegepast bij verschillende erfgoedbeheerders.

Je kan een quick scan het beste vergelijken met een doktersbezoek waar je tijdens het gesprek aangeeft waar het volgens je fout loopt, waar u denkt versterking nodig te hebben, met welk probleem u worstelt of voor welke uitdaging u staat. Daarna gaat onze expert er dieper op in. Hij ontwikkelt ter plaatse een diagnose en een mogelijk pad naar de oplossing. Je ontvangt na de Quick Scan een rapport met aanbevelingen.

We doen quick scans op deze 4 domeinen:

  • Strategie – Senior consultant Johan Vencken heeft meer dan 25 jaar ervaring in erfgoed als vrijwilliger en combineert deze met een ruime media en marketing expertise. In geen tijd legt hij de vinger op de wonde en helpt hij u en uw erfgoedorganisatie terug op het pad naar een efficiëntere werking en marketing.
  • Digital Marketing – Consultant Gilles Vanderlinden heeft jarenlange ervaring in de cultuurwereld als professioneel operazanger en combineert deze ervaring met zijn passie voor digital marketing. Tijdens een quick scan doet hij een doorlichting van je huidige manier van werken, duidt hij de werkpunten aan en geeft hij aanbevelingen waar je je digitale storytelling kan versterken en verbeteren.
  • Ledenwerving – Senior Consultant Marc Van den Brande heeft meer dan 15 jaar ervaring in ledenwerving en -behoud via direct marketing en telemarketing en hij ontwikkelde doorheen de jaren een eigen succesvolle aanpak voor telefonische ledenwerving. Geen automatische calls, geen standaard scripts, maar wel een warme persoonlijke aanpak per dossier.
  • Databeheer (GDPR) – Een professioneel en correct datamanagement wordt door de GDPR-wetgeving van cruciaal belang voor iedere non-profitorganisatie. Senior Consultant Jo Buyl is met meer 20 jaar ervaring in data de geknipte persoon om uw organisatie te helpen bij het op punt stellen van uw datamanagement. Tijdens een quick scan Data & GDPR voert hij een overloopt hij alle aspecten die belangrijk zijn voor een professioneel databeheer.