Monumentaal & religieus erfgoed

Als eigenaar van een monument, religieus gebouw of een historisch waardevolle privéwoning kan je bij ons terecht voor advies en begeleiding voor de ontwikkeling en herbestemming van jouw monumentaal en religieus erfgoed of je historische woning.

De Bardijnen bundelen heel wat expertise in advies en historisch onderzoek, ontwikkeling en restauratie, beheer en marketing. Afhankelijk van het erfgoed en uw situatie kunnen we één of meerdere rollen invullen.

 

Ontwikkeling en herbestemming

Het herbestemmen van erfgoed is een verhaal met vele hoofdstukken. Dankzij de samenwerking met verschillende partners kunnen de Bardijnen je van A tot Z helpen bij het ontwikkelen van een project voor jouw erfgoedpand.

Ontwikkeling van een haalbaarheidstudie en ondernemingsplan, het zoeken naar investeerders, exploitanten, huurders of kopers, …

Beheer en exploitatie van erfgoed

Ontwikkeling en restaureren is niet het eind van herbestemming. Het is het begin van het nieuwe leven van jouw historisch pand. Een goed en professioneel onderbouwd beheer is noodzakelijk om het verhaal levend te houden. Zakelijk beheer, marketing en communicatie, commerciële activiteiten, facility, … het zijn allemaal aspecten die om de hoek komen kijken eens de restaurateurs uit het zicht zijn verdwenen.

De Bardijnen kunnen optreden als eigenaar en verhuurder, erfpachthouder of als exploitant/huurder van uw erfgoed.

Herbestemming van religieus erfgoed

Het herbestemmen van religieus erfgoed is een zeer actuele maar ook grote uitdaging. De Bardijnen helpen je bij het ontwikkelen van een parochiekerkenplan of het uittekenen van een (toeristisch) ontsluitingsplan.