Interim management

Marketing Management

De nood aan professioneel marketing management is in elke non-profit aanwezig, alleen is het niet altijd een voltijdse dagtaak. Daarnaast zijn beschikbare marketing managers met ervaring in non-profit zeldzaam op de markt. Om de nood aan een marketing manager in te lossen hebben we het marketingabonnement in het leven geroepen.

Het marketingabonnement van de Bardijnen geeft erfgoedbeheerders de mogelijkheid om een ervaren marketing manager aan boord te halen voor die tijd en taken die nodig zijn. Als uw part-time marketing manager sturen en begeleiden we je interne teams en partners in de realisatie van de je marketingstrategie. Hij waakt over de timings, de resultaten en stuurt bij waar nodig. We komen maandelijks een halve of volledige dag bij u in huis werken en we voorzien een maandelijkse statusmeeting.

Projectmanagement

Uit de quick scan blijkt dat je museum goed draait, je hebt een marketingplan, er is veel enthousiasme en aan ideeën is er geen gebrek. Alleen, je slaagt er niet in om met je team al die ideeën en goede wil te vatten in een strategisch plan en ze te realiseren. Je organisatie heeft focus nodig.  Dan heb je nood aan een projectmanager.

Samen met je team laat onze projectmanager alle ideeën landen in concrete projectplanning en breng hij overzicht. Hij helpt je prioriteiten te stellen, te focussen en planmatig te werk gaan. Op basis van de quick scan wordt een inschatting gemaakt van het aantal dagen dat nog is om het project te begeleiden. De facturatie gebeurt maandelijks op basis van het aantal gepresteerde dagen.

Crisis- of changemanagement

Uit de quick scan blijkt dat je organisatie dreigt vast te lopen. Er moet nieuw leven ingeblazen worden. Of je moet een totaal nieuwe organisatie op poten zetten. Onze crisismanager gaat gedurende 5 tot 10 dagen met je kernteam aan de slag om elk onderdeel van je nieuwe organisatie tot in detail in kaart te brengen.

Dit intense traject resulteert in een doordachte strategie waarin niet alleen opportuniteiten maar ook alle mogelijke bedreigingen ondervangen zijn. Daarnaast wordt uit het strategisch plan een marketing plan en/of een uitvoeringsplan gedistilleerd.

Wil je meer informatie over onze interim management diensten?
Contacteer ons via onderstaand formulier