De Bardijnse Codex

De Bardijnen hebben een aantal basisregels voor een geslaagde (her)lancering van musea & erfgoed­locaties. Deze zijn een goede leidraad maar dat betekent niet dat ze steeds allemaal precies en exact moeten worden nageleefd.

Elke locatie is anders en heeft eigen specifieke vereisten. Het is echter handig om even terug te kunnen grijpen  naar een houvast om te kijken of bepaalde dingen anders kunnen of meer zouden kunnen opleveren.

 1. Jouw erfgoed moet (her)leven !

  Bij een (her)lancering van een museum, erfgoedlocatie of verhaal is het belangrijk dat de bezoeker het gevoel krijgt dat hij wordt meegezogen in een totaalconcept en dat hij niet aan zijn lot wordt overgelaten bij het ontdekken ervan.

 2. Selecteer vooraf uw doelpubliek

  Niet elke locatie of verhaal leent zich voor het grote doelpubliek en dat is ook niet altijd nodig. Wees eerlijk ten opzichte van jezelf en durf te kijken waar de grenzen zijn. Vergeet hierbij vooral niet de mensen uit eigen buurt, want zij zijn dikwijls de beste ambassadeurs naar een breed publiek en erfgoed heeft nu eenmaal een groot lokaal ankerpunt. De afbakening kan gebeuren volgens interesse, geografie leeftijd of anders.

 3. Betrek uw doelpubliek vanaf nul

  Het is handig om een select panel samen te stellen van uw doelpubliek en samen met hun te brainstormen over je locatie of verhaal, nu en in de toekomst. Daarnaast is het ook onombeerlijk om na de (her)lancering zoveel mogelijk feedback te verzamelen en deze commentaren ernstig te nemen. Leg uw ideeën ook regelmatig voor aan een beperkte testgroep. Vooraf voldoende testen bezorgt u meestal onaangename verrassingen.

 4. Benadruk de verschillen

  Bij het uitkiemen van nieuwe ideëen houdt u best de verschillen in gedachte waarmee u zich kan onderscheiden ten opzichte van gelijkaardige erfgoedlocaties of musea. Bij de communicatie naar buiten toe zijn deze de meerwaarde die extra aandacht verdient.

 5. Bezint eer ge begint

  Ideeën zijn mooi, maar maak steeds de nodige haalbaarheidsstudies om uw ideeën af te checken op kostprijs en eventuele terugverdienbaarheid.

 6. Hou je publiek geïntresseerd

  Je publiek tot jou krijgen is het eerste deel van je opdracht, maar je publiek vasthouden en tot het einde blijven boeien is even belangrijk. Het laatste deel van hun bezoektijd zorgt er namelijk voor dat ze het bezoek als interessant hebben ervaren en uw locatie of verhaal gaan aanraden bij vrienden, collega’s en familie.

 7. Wees origineel maar relevant

  Origineel uit de hoek komen is één, maar het verhaal dat je wil vertellen mag niet verloren gaan. De verpakking en verwoording behoren echter wel tot de grootste troeven om je verhaal aantrekkelijk te maken en te houden. Soms is een gedurfde twist in je verhaal ook een zet die het verschil kan maken.

 8. Durf de eerste stap te zetten

  Een locatie of museum die de stap zet naar vernieuwing heeft meestal een streepje voor bij bezoekers. Ook al brengt soms één stap niet het gewenste resultaat. Heb geduld en zet niet te snel een stap terug.

 9. Trek de lijn helemaal door

  Bij het implementeren van een concept en communicatie is het belangrijk dat de lijn doorgetrokken wordt in het hele verhaal. Ontbreekt er een schakel dan is de bezoeker soms snel de draad kwijt. Het is ook belangrijk dat wat een bezoeker over u leest in een krantenreportage, op je website of in je folder overeenkomt met wat hij terplekke te zien krijgt.

 10. Blijf steeds vernieuwen

  Belangrijk is dat je steeds weer energie blijft steken in het verder vernieuwen van het aanbod en het groeipotentieel niet uit het oog verliest. Je denkt best steeds al meerdere stappen vooruit met een welbepaald einddoel in zicht dat weliswaar steeds verder evolueert.